[title title=”Undergrupper” align=”center” title_uppercase=”no” custom_font_size=”65px” title_color=”#ffffff” title_tag=”h1″ sub_title=”yes” sub_title_text=”” sub_title_color=”#3d3d3d” line=”no” animate=”yes” transition=”fadeInUp” delay=”0.3s” sub_animate=”yes” sub_transition=”fadeInUp” sub_delay=”1s”]

Våre undergrupper

Undergruppene har forskjellige funksjoner og ivaretar foreningens ulike interesser. De har kommet til etterhvert som foreningen har utviklet seg, og gjennomfører selvstendig det meste av foreningens aktiviteter.

Det er undergruppene som er Congregatio Forensis.

ATRIUM

er foreningens rettssakgruppe.
LES MER

CELEBRATIO

er foreningens arrangementsgruppe.
LES MER

CONSILIUM

er foreningens markedsføringsgruppe.
LES MER

FEMME

er mentorordningen for kvinner.
LES MER

PORTAL

er foreningens karriere- og arbeidslivsgruppe.
LES MER

PRETIUM

er undergruppen for økonomi, børs og finans.
LES MER

RHETORICA

er foreningens debatt- og prosedyregruppe.
LES MER

NAVIGO

er foreningens reisegruppe.
LES MER

PRAECEPTOR

er foreningens mentorordning for menn.
LES MER