Våre undergrupper

Undergruppene har forskjellige funksjoner og ivaretar foreningens ulike interesser. De har kommet til etterhvert som foreningen har utviklet seg, og gjennomfører selvstendig det meste av foreningens aktiviteter.

Det er undergruppene som er Congregatio Forensis.

AMICITIAS

er gruppen for internasjonale studenter.
LES MER

CELEBRATIO

er foreningens arrangementsgruppe.
LES MER

MARKEDSFØRING

er foreningens markedsføringsgruppe.
LES MER

FEMME

er mentorordningen for kvinner.
LES MER

FUTURUM

nyoppstartet undergruppe rettet mot innovasjon, teknologi og jus.
LES MER

JURIDICA

er foreningens faggruppe.
LES MER

NAVIGO

er foreningens reisegruppe.
LES MER

PACTA

er foreningens magasin.
LES MER

PELAGO

er foreningens shippinggruppe.
LES MER

PORTAL

er foreningens karriere- og arbeidslivsgruppe.
LES MER

PRETIUM

er undergruppen for økonomi, børs og finans.
LES MER

RHETORICA

er foreningens debatt- og prosedyregruppe.
LES MER