Om oss

Pelago er latin for hav, og er foreningens shippinggruppe.

Vi er til for de studentene som er interessert i shipping og den maritime næringen. Shipping er en av Norges viktigste næringer og vi ønsker at studentene på fakultetet skal få et innblikk i de mange mulighetene denne næringen gir oss som fremtidige jurister. Dette gjør vi gjennom foredrag, bedriftsbesøk og andre spennende arrangementer. Vårt mål er at du som student skal komme i kontakt med næringen og aktørene der.

Som medarbeider hos oss får du ta del i planleggingen og gjennomføringen av våre arrangementer, og blir dessuten en del av en stor og hyggelig undergruppe. Det er en fin sosial arena og gir en ideell anledning til å bli kjent med studenter på tvers av avdelingene.

Kontakt

pelago@forensis.no

Undergruppeleder:
Thomas Berger
95461183
berger@forensis.no