Organisering

Styret

Styret er det øverste organet i Congregatio Forensis mellom årsmøtene og har ansvar for den overordnede driften av foreningen. Styret består av styreleder, nestleder, tre styremedlemmer, ett eksternt styremedlem og de daglige lederne i Oslo, Bergen og Tromsø.
null

Ishtiaq I. Hossain

Styreleder

48464264

hossain@forensis.no

null

Pan Yuan

Nestleder

nestleder@forensis.no / yuan@forensis.no

null

Gunnar Ketil Eriksen

Eksternt Styremedlem
null

Melissa Jakobsen Tveit

Styremedlem

tveit@forensis.no

null

Henrik Lindemann Andressen

Styremedlem

lindemann@forensis.no

null

Gisken Andersen

Styremedlem

gandersen@forensis.no

null

Ragnild Rekve

Daglig leder Oslo

rekve@forensis.no

null

Helena Harbo

Daglig leder Bergen

harbo@forensis.no

null

Victoria Helen Jakobsen

Daglig leder Tromsø

vjakobsen@forensis.no

Kontrollkomité

Kontrollkomiteen er et uavhengig organ som skal føre oppsyn med foreningens aktiviteter. Videre fungerer kontrollkomiteen som et uavhengig varslingsorgan for foreningens medarbeidere.

Dersom man kommer over kritikkverdige forhold og ønsker å melde fra om dette til noen utenfra foreningen, står man fritt til å kontakte kontrollkomiteen.

Helge Neraal

helge.neraal@dlapiper.com

Vilde Buttedal Haugen

vilde.b.haugen@gmail.com

Daniel Nyberg

daniel.nyberg@me.com

Årsmøte

Årsmøtet er Congregatio Forensis' høyeste myndighet. Se vedtektene § 6.