Organisering

Styret

Styret er det øverste organet i Congregatio Forensis mellom årsmøtene og har ansvar for den overordnede driften av foreningen. Styret består av styreleder, nestleder, tre styremedlemmer, ett eksternt styremedlem og de daglige lederne i Oslo, Bergen og Tromsø.
null

Mari Liverød

Styreleder

478 43 912

liverod@forensis.no

null

Hannah Marion Salvador

Nestleder

984 87 331

salvador@forensis.no

null

Herman Bruserud

Eksternt Styremedlem

herman.bruserud@jus.uio.no

null

Andreas Tangstrøm

Styremedlem

476 72 497

tangstrom@forensis.no

null

Edmundo Vite

Styremedlem

932 99 268

vite@forensis.no

null

Mathilde Lange Dokkan

Styremedlem

976 61 617

dokkan@forensis.no

null

Erik Fossnes

Daglig leder Oslo

488 85 374

fossnes@forensis.no

null

Ingvild Slettvåg

Daglig leder Bergen

400 19 075

slettvag@forensis.no

null

Kristin Leistad

Daglig leder Tromsø

482 02 314

leistad@forensis.no

Kontrollkomité

Kontrollkomiteen er et uavhengig organ som skal føre oppsyn med foreningens aktiviteter. Videre fungerer kontrollkomiteen som et uavhengig varslingsorgan for foreningens medarbeidere.

Dersom man kommer over kritikkverdige forhold og ønsker å melde fra om dette til noen utenfra foreningen, står man fritt til å kontakte kontrollkomiteen.

Helge Neraal

helge.neraal@dlapiper.com

Vilde Buttedal Haugen

vilde.b.haugen@gmail.com

Daniel Nyberg

daniel.nyberg@me.com

Årsmøte

Årsmøtet er Congregatio Forensis' høyeste myndighet. Se vedtektene § 6.