Kontakt oss

oslo@forensis.no

Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Organisasjonsnummer 987 770 430

Kom gjerne på besøk!

Vi holder til i Domus Nova, ved det Juridiske Fakultet. Kontoret vårt ligger i inngangsetasjen ved St. Olavs Plass.