[title title=”CONECTO” align=”center” title_uppercase=”no” custom_font_size=”65px” title_color=”#ffffff” title_tag=”h1″ sub_title=”yes” sub_title_text=”” sub_title_color=”#3d3d3d” line=”no” animate=”yes” transition=”fadeInUp” delay=”0.3s” sub_animate=”yes” sub_transition=”fadeInUp” sub_delay=”1s”]

Om oss

Conecto (tidligere Mentorordningen) var den første undergruppen i CF Bergen. Vi skal være et bindeledd mellom studentene og næringslivet, ved at studentene får en mentor. Mentorene matches med studentene som interesserer seg i deres juridiske fagfelt. Jusstudentene velges ut fra en søknad og intervjuprosess hvor karakterene ikke er av betydning, men et tydelig engasjement og interesse i mentorens fagområde er avgjørende.

Mentorordningen løper over ett studieår (september-mai), og forholdet mellom mentee og mentor avhenger av hva de selv ønsker, både når det kommer til kontakt og innhold. Det er et grunnleggende krav om tre møter i halvåret, og det vanligste er tilbakemeldinger på oppgaver og søknader, i tillegg til CV-hjelp og forberedelser til jobbintervju. Ordningen har vist seg å være svært givende for både mentor og mentee, og vi ser frem til å skape et bindeledd mellom studiet og næringslivet for flere studenter i årene som kommer.

Ta kontakt hvis du ønsker å bli medarbeider hos oss eller delta på mentorordningen!

Kontakt

[icon_box icon_name=”pixicon-envelope-letter” icon_hover=”no” icon_color=”default” title=”E-post” title_uppercase=”no” display_button=”no” align=”left”]mentorordningen.bergen@forensis.no[/icon_box]
[icon_box icon_name=”pixicon-man-people-streamline-user” icon_hover=”no” icon_color=”default” title=”Gruppeleder” title_uppercase=”no” display_button=”no” align=”left”]Charlotte Hegg Lothe

99 55 65 70
lothe@forensis.no[/icon_box]