INFORMASJON:

Vi jobber for tiden med å utvikle en ny og bedre nettside for våre brukere! Dessverre er følgene at nettsiden er noe begrenset og kan oppleves litt rotete. Det er kun Oslo-siden som er i drift. Vi beklager ulempene!

Hva er CF?

Congregatio Forensis er latinsk og betyr juridisk union eller sammenslutning.

CF er jusens studentforening for praktiske og faglige tilskudd i studietiden. Vi er her for å skape en nær relasjon mellom studentene og aktører i næringslivet, og for å gi økt forståelse for jus og næringsliv i praksis.

CF er en landsdekkende forening for jusstudenter og opererer ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Siden oppstarten i 2004 har CF vokst til å bli den største studentforeningen ved fakultetet i Oslo og en sentral del av studenthverdagen i Bergen.

0
Medarbeidere
0
Undergrupper
0
Sponsorer
0
Byer

Visjon og verdier

CF er bindeleddet mellom studentene og den juridiske profesjon.
Foreningen skal legge til rette for at gode ideer kan realiseres og utvikles, slik at tilbudet til studentene blir best mulig. For å oppnå dette har vi fra oppstarten samarbeidet nært med våre hovedsamarbeidspartnere om å benytte deres kompetanse til å gi studentene et bedre tilbud. Noen av landets dyktigste advokater har delt av sin kunnskap gjennom pensumrelevante artikler, metodekurs og manuduksjoner. Vi har også et godt samarbeid med det Juridiske Fakultetet og har stadig bidrag fra deres ansatte.

Engasjement

Vårt største aktiva er jusstudentenes engasjement. Foreningen baserer seg på frivillighet. Dette fordrer at studentene er genuint motiverte for å legge ned den nødvendige innsatsen, og gjerne gjøre det lille ekstra, for å opprettholde et tilbud av høy kvalitet. Motivasjon er smittsomt, og derfor skal det i alt vi gjør ligge et solid engasjement i bunn.

Innovasjon

Vi vil møte studentenes umiddelbare og langsiktige behov på studiet. Gjennom CFs historie har vi derfor jobbet for å komme på nye konsepter som gir studentene mer å spille på. Vi vil være foreningen som strekker seg langt for å gjennomføre gode ideer. I alt vi gjør, skal det være en tanke om at dette er noe annerledes, noe nytt eller en klar forbedring.

Profesjonalitet

For å sikre at foreningen tiltrekker seg studentene og profesjonens oppmerksomhet, er vi opptatt av å levere resultater med kvalitet. Det viktigste er at tilbudet til studentene blir best mulig. Vi jobber også solid internt for at de tillitsvalgte og medarbeiderne skal være best mulig rustet til å opprettholde foreningens profesjonalitet, samt få god trening for arbeidslivet.

HISTORIE

Foreningen ble stiftet 1. september 2004 av studentene Karl-Axel Bauer, Andreas Slettvoll og Kasper Formo Asplin.

2018

CF Tromsø stiftes

CF Oslo blir tilknyttet “Forening for alle” gjennom SiO

Hjemmesiden relanseres

Navigo til Cape Town

2017

Børsfest arrangeres for første gang

Atrium stiftes i Bergen. De arrangerer turer til pensumrelevante rettssaker

Consilium, Juridica og Pacta etableres under CF Bergen

Navigo til Dubai, Muscat og Island

2016

JussJobb lanseres

Påskejakten arrangeres for første gang

Navigo til Shanghai, Hong Kong og Moskva

Amicitias stiftes. De arrangerer events for internasjonale og norske studenter

Confero og Quaestio blir slått sammen og danner undergruppen Rhetorica

2015

CF Bergen stiftes 30. oktober

Mentorordningen i Bergen stiftes

Navigo til Budapest, New York og Cayman Islands

2014

Portal stiftes

Navigo til Singapore og Lisboa

2013

Navigo til Cuba og Marokko

2012

Navigo til Warszawa

2011

Navigo til Cape Town

2010

Navigo til Houston, Texas

2009

CF startet prosjektet med å podcaste forelesninger. Overtatt av UiO i 2013

Femme stiftes. De organiserer mentorordningen for kvinner

Navigo til Moskva og Brasil

2008

Navigo til Tokyo

2007

Første utgivelse av PACTA

2006

Første Navigotur går til New York

2005

Manuduksjonsrevolusjon

CF ble kåret til Årets Nyskapning av UiO/SiO

2004

Foreningen stiftes 1. september

ORGANISERING

CF opererer i Oslo, Bergen og Tromsø. En effektiv organisering er avgjørende for at foreningens arbeid skal bli best mulig. Undergruppene har forskjellige funksjoner og leverer ulike tilbud til studentene.