Undergrupper

Våre undergrupper

Undergruppene har forskjellige funksjoner og ivaretar foreningens ulike interesser. De har kommet til etterhvert som foreningen har utviklet seg, og gjennomfører selvstendig det meste av foreningens aktiviteter.

Det er undergruppene som er Congregatio Forensis.

ATRIUM

er foreningens rettssakgruppe.
READ MORE

CONSILIUM

er foreningens markedsføringsgruppe.
READ MORE

JURIDICA

er foreningens faggruppe.
READ MORE

MENTORORDNINGEN

matcher studentene med en mentor i næringslivet.
READ MORE

NAVIGO

er foreningens reisegruppe.
READ MORE

PACTA

er foreningens magasin.
READ MORE