Rhetorica

Om oss

Rhetorica er foreningens debatt-, retorikk- og prosedyregruppe.

Hvert semester arrangerer vi fiktive rettssaker og en paneldebatt om det mest samfunnsaktuelle temaet den høsten/våren. Paneldebattene er med profilerte og samfunnsengasjerte personligheter som debattanter, mens de fiktive rettssakene er det medarbeidere i gruppen selv som holder.

I de fiktive rettssakene tilbyr vi prosedyretrening hvor en har mulighet til å utvikle sine ferdigheter innen prosedyre og juridisk argumentasjon. Dette skjer i et trygd miljø hvor du frivillig kan melde deg til å prosedere eller bare ta del som tilskuer i den fiktive rettssaken.

I debattene presenterer vi forskjellige syn på et gitt emne. Dette er både en god erfaring for enhver jurist som må ha evnen til å identifisere og vurdere forskjellige syn på en sak, samtidig som det gir en såpass balansert fremstilling at tilskuerne kan danne sin egen mening om temaene.

Siste fra instagram

Våre temaer

 

Fiktive rettssaker

🔹Temaet for Rhetoricas fiktive rettssaker varierer fra gang til gang. Som oftest dreier rettssakene seg om rettslige problemstillinger fra pensum på 1. avdeling, 1. semester (JUS1111). Det er for å sikre at tilbudet blir aktuelt for alle jusstudenter. Ellers står medarbeiderne fritt til å utforme “advokatmat” fra alle fag og avdelinger.

 

Et utvalg av tema som har blitt debattert tidligere:

🔹Høsten 2016: Presidentvalget i USA – Trump vs. Clinton

🔹Våren 2016: Norges trusselbilde – fiender, frykt og forsvar

🔹Høsten 2015: Niqabforbud – Rett til å bære eller nødt til å la være?

🔹Våren 2015: Rettspsykiatrien i Norge – Går hensynet til pasientenes sikkerhet på bekostning av borgernes trygghet? Les mer her

🔹Høsten 2014: Norges oljevirksomhet i utlandet – Er det behov for ytterligere etiske retningslinjer for virksomheten?

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på confero@forensis.no eller på vår facebookside / Instagram

Leder

Simen Gundersen
T 406 48 578
gundersen@forensis.no

Bli medarbeider

Vi er alltid interessert i nye engasjerte medarbeidere. Ta kontakt med undergruppelederen!