Praeceptor

Om oss

Praeceptor er latin for lærer, og undergruppen arrangerer mentorodningen ved samme navn for mannlige studenter.

For tilsvarende ordning for kvinnelige studenter, se Femme.

Gruppens viktigste oppgaver er å rekruttere mentorer, gjennomføre søknads- og intervjuprosess for aktuelle menteer og å arrangere det eksklusive kursopplegget som tilbys menteene.

Gjennom vårt arbeid forsøker vi å gjennomføre foreningens målsetting om å være det naturlige bindeleddet mellom studentene og den juridiske profesjon.

Høres det interessant ut å jobbe som medarbeider i Praeceptor, eller kunne du tenke deg å stille som mentor, ta kontakt på vite@forensis.no

Følg oss gjerne på Facebook

Vår mentorordning

Gjennom mentorordningen vår tilbyr vi studenter en rekke gode tilskudd til universitetets faglige opplegg.

Ved de fleste store, prestisjefylte universitetene rundt om i verden får en gjerne karriereveiledning som del av studiet. Enten ved jevnlige samtaler med karriereveileder, eller samtaler med professorer.

Personlig mentor:

Ved uformelle møter med din egne personlige mentor får du både karriereveiledning og mulighet til å stille spørsmål om hva du måtte ønske. Dette gir deg videre muligheten til å knytte kontakt med en erfaren jurist.

Nettverk:

I tillegg til kontakten du får med mentor, får du også muligheten til å knytte nettverk med likesinnede studenter fra forskjellige trinn i utdannelsen gjennom kurs og sosiale arrangementer.

Kurs:

Ved ekslusive kursopplegg, arrangert i samarbeid med Mentorordningen til Femme, får du tilgang til karriererettede kurs som lærer deg det du trenger å vite for å komme deg dit du vil i arbeidslivet!

Opplegget er heller ikke veldig tidkrevende, så det er ingen grunn til ikke å søke!

Les mer om ordningen og hvordan du søker her.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på vite@forensis.no eller på vår facebookside

Leder

Edmundo Monstad Vite
T +47 932 99 268
E vite@forensis.no

Bli medarbeider

Vi er alltid interessert i nye engasjerte medarbeidere. Ta kontakt med undergruppelederen!