Pacta

Om oss

Pacta er latin for avtale, og er foreningens magasin som gis ut to ganger per semester. Magasinet inneholder kvalitetslesestoff som er et flott pausesupplement for fakultetets studenter, og fungerer som foreningens talerør. Våre dyktige medarbeidere gjør en kjempeinnsats som skribenter, fotografer, korrekturlesere og designarbeidere. Alle medarbeidere kan komme med innspill til artikler, og vi fordeler arbeidet etter medarbeidernes ønsker. Dersom du går med en liten skribent eller fotograf i magen og synes dette høres spennende ut, ta kontakt på pacta@forensis.no

Vårt tilbud

Pacta inneholder både faglige artikler, artikler om aktuelle tema og artikler om foreningens aktiviteter. Jusstudentenes muligheter under og etter studiet er sentralt, samt artikler om diverse tema som engasjerer oss. Vi har flere faste spalter, blant annet små intervjuer med radarpar på studiet, en pensumrelevant artikkel og artikler fra Jussbuss og JURK. Redaksjonen jobber for å finne interessante vinklinger til hva vi jurister kan bruke vår kunnskap til. Du finner nyeste utgave i stativer rundt om på fakultetet, og kan også finne alle tidligere utgaver her.

I tillegg til å dyrke interessene dine, enten det er design eller skriving, vil du bli del av en stor og hyggelig redaksjon. Våre sosiale sammenkomster er en ideell anledning til å bli kjent med studenter på tvers av avdelingene.

 

Pacta, blå

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på pacta@forensis.no eller på vår facebookside

Leder

Kari Kiperberg Werenskjold
Thorbjørn A. Kringlebotn Borlaug
T 988 93 321
T 413 13 690
E redaktor@forensis.no

Bli medarbeider

Vi er alltid interessert i nye engasjerte medarbeidere. Ta kontakt med undergruppelederen!