Rettshjelpsdagene 2015

Tekst: Vjosa Maxhuni, JussBuss

22.–24. april arrangerer Juss-Buss Rettshjelpsdagene – tre dager med fokus på viktige rettslige og samfunnsrelaterte problemstillinger. Er rettssikkerheten kun for de få? Hva slags samfunnsansvar bør man ha og ta som jurist? Hvordan fungerer asylinstituttet i Norge og hvilket hensyn tar man til barn i asylsaker? Hva er egentlig så problematiske med et tiggeforbud? Dyktige fagfolk og politikere kommer for å belyse disse problemstillingene nærmere. I tillegg til det faglige programmet, skjer det også masse gøy som blant annet quiz, øl-bingo, konsert og fest. Juss-Buss spanderer kaffe, juice, rundstykker og kanelboller fra Åpent Bakeri på alle frokostmøtene.

PROGRAM FOR RETTSHJELPSDAGENE 2015:

ONSDAG:
08.15: Frokostmøte med daglig leder i Juss-Buss, Hedda Larsen Borgan: “Rettssikkerhet for de få? Rettshjelpsordningen under lupen”

18.00: Paneldebatt: “Hva slags samfunnsansvar bør man ha og ta som jurist?” I panelet: Curt A. Lier – president i Norges Juristforbund, Vidar Strømme – partner i Schjødt og leder for deres pro bono-arbeid, Bente Roli – advokat og leder ved Kontoret for fri rettshjelp, Merete Smith – generalsekretær i Advokatforeningen, Gatejuristen, Martin Eiebakke, advokat i Stabell & co og tidligere daglig leder i Juss-Buss.

20.00: Konsert med Margrete og teskjeigubban

TORSDAG:
08.15: Frokostmøte med Merete Havre om asylinstituttet

18.00: Paneldebatt: “Arvesynd” i utlendingsretten, vektingen av hensynet til barnets beste mot hensynet til å reagere mot foreldrenes kriminalitet.
I panelet: Jøran Kallmyr (FrP), Karin Andersen (SV), Arild Humlen (Advokat). Ordstyrer: Ingrid Egeland Thorsnes.

20.00: Stand up-quiz

FREDAG:
08.15: Frokostmøte med debatt om tiggeforbudet.
I panelet: Veslemøy Aga – jurist fra norsk senter for menneskerettigheter, Odin Lysaker – ph.d. i filosofi og førsteamanuensis i etikk UiA, Johanna Frænkel – Kirkens Bymisjon, Alexander Golding – Caritas.

20.00: Øl-bingo med Geir Schau
23.00: FEST med DJ Dans og drama

Arrangementene vil avholdes på Frokostkjelleren – kom, spis og bli opplyst!