Pacta, blå

Velkommen til PACTAnett

Målet med PACTAnett er å være en side som er tilgjengelig for alle studentforeningene ved juridisk fakultet, slik at informasjonen lettere når ut til studentene. Nettsiden blir derfor ikke et substitutt for det trykte magasinet, men vil være et supplement med innhold utover det vi får plass til på trykk.

Vi håper du setter pris på stadig mer aktuelt stoff om det som rører seg på og rundt det juridiske fakultet i Oslo, og i den juridiske hverdagen for øvrig.

Her finner du våre siste publiserte saker, og nederst på siden vil du finne et komplett digitalt arkiv med alle våre utgaver.

God lesning!

Øl med gutta tolkes feil

Kvinnelige advokater tjener mindre, og blir i liten grad partnere. De fleste styrer unna den lukrative forretningsjusen, og kvier seg for å invitere mannlige kunder på et glass. Tidligere leder i Femme, og nåværende styreleder, Karianne Kybo Nesland har blitt intervjuet i augustutgaven av Advokatbladet. Her forteller hun om hvorfor Mentorordningen, arrangert av Congregatio...

Karakterer i fritt fall

Studentene presterer studentene bedre enn før, mener forskningsdekan Alf Petter Høgberg. Likevel er karaktersnitt er lavere enn noen gang. Tekst: Alf Petter Høgberg, forskningsdekan jur.fak. UiO For en tid siden ble vitnemålene for våren 2014 gjennomgått og funnene var ganske overraskende: Ingen hadde et rent A-vitnemål (som etter gammel skala skulle tilsvare et snitt mellom 2.60...

Eksamenshjelp for 1. studieår – CF Student

En måned før eksamen lanserer Congregatio Forensis en ny plattform for læring gjennom appen «CF Student». Denne våren er det 1. studieår som får gleden av å kunne analysere sine lovtekster på en ny måte.   Formålet med appen er å hjelpe studenter til å lese tettere til lovsamlingen. Arbeidet med lovene er på...

Rettshjelpsdagene 2015

Tekst: Vjosa Maxhuni, JussBuss 22.–24. april arrangerer Juss-Buss Rettshjelpsdagene – tre dager med fokus på viktige rettslige og samfunnsrelaterte problemstillinger. Er rettssikkerheten kun for de få? Hva slags samfunnsansvar bør man ha og ta som jurist? Hvordan fungerer asylinstituttet i Norge og hvilket hensyn tar man til barn i asylsaker? Hva er egentlig så...

Forensisdagene 2015

Tekst: Benedicte Volden, Spectrum Hvert semester arrangerer CFs undergruppe Spectrum foredragsuken «Forensisdagene» for alle jusstudenter. Formålet med denne uken er å gi studentene et avbrekk fra studiehverdagen ved å inspirere og motivere gjennom ulike foredrag. Det vil bli holdt et frokostforedrag mandag 9.mars, samt foredrag på ettermiddagen 10., 11., og 12. Mars. Vi inviterer kjente...

MENTORORDNINGEN 2015/16

Ønsker du å vite mer om hvordan det er å jobbe innenfor forretningsjus? Ønsker du råd og veiledning fra dyktige og erfarne kvinnelige jurister? Ønsker du å knytte et nettverk med andre engasjerte kvinnelige jusstudenter?   Da oppfordres DU til å søke Mentorordningen 2015/2016. Du vil få en mentor som vil kunne bistå med...

Søk karrieregruppen 2015!

Stillingene til arbeidsgruppen for CF og ELSA Oslos nye karrieredager er klare. Vi anbefaler alle engasjerte jusstudenter å søke! Søknad sendes til cf@forensis.no og president.oslo@elsa.no. Skriv en kort søknad om tidligere relevant erfaring, stillingen(e) du søker til og hvorfor du vil være med på prosjektet. CV kan vedlegges. Karakterkort er ikke ønskelig. Fristene er...

De herlige medarbeiderne!

Tekst: Magnus B. Guderud, leder Congregatio Forensis Det beste med å få lov til å lede Congregatio Forensis er at det er så utrolig mange herlige medarbeidere – rundt 130 i tallet. I hverdagen har mange hektiske liv med studier, jobb, kjærester osv., så det er dessverre for sjeldent man får mulighet til å...

ELSA Oslo og CF inngår samarbeid om karrieredager

Det er en glede for oss å kunne offentliggjøre at ELSA Oslo og Congregatio Forensis inngår samarbeid om å arrangere karrieredager ved Det juridiske fakultet i Oslo, høsten 2015. Begge foreningene har i lengre tid hatt planer om å starte opp et slikt prosjekt, og har siden august forhandlet om hvordan konseptet skal utformes...

Globale klimautfordringer – har vi et grunnlovsvern?

Tekst: Erling Fjeldaas, Concerned Students Har de globale klimautfordringene et grunnlovsvern? Kan vi aktivt anvende Grl. § 112 til å kreve at staten foretar de omstillingene som trengs for å sikre en «natur der produksjonsevne og mangfold bevares», og der «[N]aturens ressurser […] disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett...

Aktiv tid for CF

Kjære leser!   Det har skjedd mye siden april. Gjennom de siste månedene har Forensis spredd artikler, post og annen informasjon om våre aktiviteter og gjøremål. Likevel var april, og Sebastians leder i Pacta, den siste helhetlige oppdateringen fra oss.   Nye tillitsvalgte Først og fremst har vi avholdt årsmøte og valgt nye tillitsvalgte....

Jublieum 2014

Mandag for en uke siden arrangerte vi 10 års-jubileum. Som forening får vi til mye og har aktive dager, men i vår ti år lange historie er dette garantert den mest innholdsrike. Tidlig mandag morgen kl. 07.00 har de første CF-erne ankommet kontoret, klare for dagens opplegg. Først på agendaen er å sette opp,...

Digitalt PACTA-arkiv

Her finner du alle tidligere utgaver av PACTA. Trykk på utgaven for å komme til lesningsformat.

PACTA 34