Logo_Blue_RegLight, stor

Visjon

 

Congregatio Forensis skal være det naturlige bindeleddet mellom studentene og den juridiske profesjon. 

For å oppnå dette har vi fra oppstarten samarbeidet nært med vår hovedsamarbeidspartner om å benytte deres kompetanse til å gi studentene et bedre tilbud. Noen av landets dyktigste advokater har delt av sin kunnskap gjennom pensumrelevante artikler, metodekurs og manuduksjoner. Vi har også et godt samarbeid med juridisk fakultet og har stadig bidrag fra deres ansatte.

Strategi

 

Gjennom arrangementer og virksomhet utvikle relevante kunnskaper og evner hos studentene, med hovedfokus på det faglige som et praktisk supplement til universitetets tilbud.

Vi ønsker å gi studentene det vi mener mangler ved tilbudet fra fakultetet. Ved siden av god teoretisk jus er det nyttig for fakultetets studenter å få muligheten til å utfolde seg i praksis. Med vårt tilbud håper vi å komme kunne få våre studenter nærmere det mange vil møte i arbeidshverdagen, og gjennom dette lage bedre jurister.


Kjerneverdier

Engasjement
Vårt største aktiva er jusstudentenes engasjement. Drift av en forening med 130 medarbeidere uten noen form for vederlag krever at studentene er genuint motiverte for å legge ned den nødvendige innsatsen, og gjerne gjøre det lille ekstra. Motivasjon er smittsomt, og derfor skal det i alt vi gjør ligge et solid engasjement i bunn.

Innovasjon
Vi søker å møte studentenes umiddelbare og langsiktige behov på studiet. Gjennom vår historie har vi derfor jobbet for å finne de nye tilbudene, som gir studentene mer å spille på. Vi vil alltid være foreningen som tar de nye ideene og gjør dem virkelige. I det vi gjør skal det være en tanke om at dette er noe annerledes, noe nytt eller en klar forbedring.

Profesjonalitet
Vi ønsker å bli tatt på alvor. For å sikre at foreningen tiltrekker seg studentene og profesjonens oppmerksomhet, er vi opptatt av å levere resultater med kvalitet. Det viktigste er at tilbudet til studentene blir best mulig. Vi jobber også solid internt for at de tillitsvalgte og medarbeiderne skal være best mulig rustet til å opprettholde foreningens profesjonalitet.