Logo_Blue_RegLight, stor

Styret

Styret er det øverste organet i Congregatio Forensis mellom årsmøtene, og har ansvar for den overordnede driften av foreningen.

Styret består av styreleder, foreningens leder og nestleder, tre styremedlemmer og ett eksternt styremedlem.

Sigrid Ratvik Østvik

Sigrid Ratvik Østvik

Styreleder

T 410 85 212
E ostvik@forensis.no

Sofie Stavang

Sofie Stavang

Leder

T 916 17 764
E stavang@forensis.no

Christian Asdahl

Christian Asdahl

Nestleder

T 480 25 448
E asdahl@forensis.no

 

Andreas Øie Brekke

Andreas Øie Brekke

Styremedlem

T 468 96 700
E brekke@forensis.no

Lisa Smørdal Gustavsen

Lisa Smørdal Gustavsen

Styremedlem

T 450 65 990
E gustavsen@forensis.no

Ruben Kopperstad Wolff

Ruben Kopperstad Wolff

Styremedlem

T 468 54 327
E wolff@forensis.no

Herman Bruserud

Herman Bruserud

Eksternt styremedlem

Førsteamanuensis
Institutt for privatrett  
T 932 47 458
E herman.bruserud@jus.uio.no