Logo_Blue_RegLight, stor

Kontrollkomité

Kontrollkomitéen er et organ som skal føre uavhengig oppsyn med foreningens aktiviteter, og som skal være et uavhengig varslingsorgan for foreningens medarbeidere.

Dersom man kommer over kritikkverdige forhold og ønsker å melde fra om dette til noen utenfor foreningen, står man fritt til å kontakte kontrollkomitéen.

Magnus Guderud

Magnus Guderud

Mail: magnus_guderud@hotmail.com

 

Martin Jonassen

Martin Jonassen

Mail: martin.jonassen@gmail.com

Helene Hem Halum

Helene Hem Halum

Mail: h.hemhalum@selmer.no