Logo_Blue_RegLight, stor

Historie

Congregatio Forensis ble stiftet 1. september 2004 av studentene Karl-Axel Bauer, Andreas Slettvoll og Kasper Formo Asplin.

Foreningen ble opprettet som et resultat av det initiativtakerne oppfattet som en mangel ved fakultetet; en aktiv og levende næringslivsforening til nytte for samtlige studenter generelt og for studenter med særlig interesse for næringslivsrelaterte problemstillinger spesielt. Etterhvert har mange nye gode ideer tilkommet og beriket foreningens tilbud.

Congregatio Forensis er latinsk, og kan ha litt ulik betydning: juridisk union/sammenslutning, forretningsjuridisk e.l.

Milepæler

– 2004, Foreningen stiftes 1. september

– 2005, Årets nyskapning UiO/SiO

– 2005, Manuduksjonsrevolusjon

– 2006, Navigo til New York

– 2007, Første utgivelse av PACTA

– 2009, Podkastprosjektet oppstartet (overtatt av UiO 2013)

– 2009, Femme starter Mentorordningen for kvinner

– 2014, Portal stiftes

– 2015, CF Bergen stiftes 30. oktober

– 2016, JussJobb lanseres

– 2016, Påskejakten arrangeres for første gang

Foreningens ledere

2016-2017

2015–2016

2014–2015

2013–2014

2012–2013

2011–2012

2010–2011

2007–2010

2004–2007

Martin Nygaard
Pål N. Viksmoen

Magnus B. Guderud

Sebastian Mæhlum

Daniel Nygaard Nyberg

Helene Hem Halum

Martin Jonassen

Kasper Formo Asplin

Karl-Axel Bauer