Logo_Blue_RegLight, stor

Administrasjonen

Congregatio Forensis’ administrasjon ledes av nestleder.

Administrasjonen står for de daglige arbeidsoppgavene som spenner over alle undergruppene. Her finner vi praktisk viktige oppgaver som økonomisk kontroll, i henhold til våre vedtak og prinsipper. 

Det nye tilskuddet til bedre markedsføring av foreningen, Consilium, er en viktig del for at vi jobber samlet for studentenes beste. 

Consilium

Consilium er CFs markedsføringsgruppe, som ligger under foreningens administrasjon.

Formålet med gruppen er å ivareta Congregatio Forensis’ gode rykte i næringslivet og ikke minst gjøre Forensis enda mer kjent. Dette krever at man jobber godt  med markedsføringen av foreningen, både internt blant studentene og eksternt mot næringslivet.

Mye av gruppens arbeidsoppgaver er klarlagt og i god gang. Da gruppen er såpass ny er det også åpning for mange nye gode ideer til hvordan CF i større grad kan synliggjøre sitt innhold og budskap. 

Har du lyst til å bidra i spennende arbeid med markedsføring av foreningen? Ta kontakt på consilium@forensis.no.