Logo_Blue_RegLight, stor

Kontakt oss

Congregatio Forensis
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 OSLO

Nettside: www.forensis.no
E-mail: cf@forensis.no

Telefon: +47 91 61 77 64

Org.nr.: 987 770 430
Kontonr.: 9615.11.78917

 

Besøk

Congregatio Forensis holder til ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Kontoret vårt finner du i inngangsetasjen på Domus Nova, ved St. Olavs plass.

Besøksadresse:
Domus Nova
St. Olavs Plass 5

Presse

Ved ønske om pressedekning av arrangementer i regi av Congregatio Forensis ta kontakt med oss på cf@forensis.no for søknad eller nærmere informasjon.