JussJobb


 

Traineestillinger


 

 

Studentpraktikant ved ambassaden i Haag høsten 2018

Vil du være studentpraktikant ved ambassaden i Haag høsten 2018? Den norske ambassaden i Haag tilbyr praktikantopphold for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder. Ambassaden lyser ut to studentpraktikantplasser hvert halvår. Oppstart for praktikantoppholdet er i juli og januar med en varighet på seks måneder. I henhold til Utenriksdepartementets retningslinjer, må søker: være norsk...

Grette søker traineer

Vi søker etter traineer Grette er et forretningsadvokatfirma med ca. 70 advokater med spisskompetanse innen alle de sentrale forretningsjuridiske områdene. Grette vektlegger personlig service og et tett og tillitsfullt samarbeid uten formelle barrierer. Grette holder til i flotte lokaler på Aker Brygge i Oslo   En av våre viktigste rekrutteringskilder er vår løpende traineeordning...

Deltidsstilling/ Trainee i FCG

Deltidsstilling/trainee i FCG Norge AS Er du en engasjert student med genuin interesse for finans? Ønsker du å utforske mulighetene for karriere sammen med de skarpeste hodene innen risk og compliance? FCG søker to traineer som kan arbeide hos oss 1-2 ganger i uken, med mulighet for mer arbeid i perioder. Du er teamorientert...

Trainee Ytterbøl & Co

  VI SØKER ETTER TRAINEER Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS er Østfolds største advokatfirma med kontorer i Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Halden. Vi vektlegger faglig høyt nivå, god service og kompetansebygging for å være det ledende advokatfirmaet i Østfold. Som ledd i vårt langsiktige arbeid med å rekruttere medarbeidere starter vi en traineeordning. Dersom...

Praktikantopphold hos Finansdepartementet

Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet har ansvar for departementets arbeid med saker som gjelder finansmarkedene og finansinstitusjonene. Finansmarkedsavdelingen skal utarbeide grunnlag for ny lovgivning og medvirke til beslutninger som bidrar til at finansmarkedene og finansinstitusjoner virker på en effektiv måte, og i samsvar med overordnede politiske mål og prioriteringer.   Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet...

BCG: Internship 2018

BCG: Internship 2018 – Søknader vurderes løpende BCG Oslo opplever sterk vekst og er i tiden fremover på jakt etter nye kandidater til vårt internship program, Visiting Associate. Vi ser etter ambisiøse jusstudenter på tredje og fjerde avdeling, med særdeles gode akademiske resultater og interesse for strategi og næringsliv. Vi søker motiverte medarbeidere med sterke...

Praktikant hos Njord

      Sommer- eller høstpraktikant Har du norske skrive- og taleferdigheter, er du faglig dyktig og oppriktig interessert i immaterialrett? Og streber du etter å bli enda dyktigere? Da har du mulighet til å utvikle ditt faglige nivå i en ambisiøs og internasjonalt orientert advokatvirksomhet. NJORD søker nå praktikanter til IP-avdelingen. Hva du...

Praktikantopphold i Lovavdelingen

Lovavdelingen er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Avdelingen har et særlig ansvar for sentrale lover og den tekniske kvaliteten i lovverket, samt at vi er faglig sekretariat for Justisdepartementets politiske ledelse. Lovavdelingens medarbeidere deltar ofte i internasjonale fora innenfor avdelingens fagområder, herunder forhandlinger om internasjonale avtaler. Praktikantopphold i Lovavdelingen Vil du: delta...

Praktikantstilling hos Kluge

Kluge har en spennende og lærerik praktikantordning hvor vi legger til rette for at jusstudenter skal få oppleve advokathverdagens gleder og utfordringer, både internt på kontoret og eksternt i møte med klienter. Vi engasjerer studenter gjennom hele året og oppholdene varer i fire uker. Vårt ønske er at arbeidsoppgavene skal ligge så nært opp...

Trainee Deloitte

Vil du være trainee i et av Norges største advokatfirma?  Deloitte er en av verdens største leverandører av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester. Vi er 1300 ansatte ved 20 kontorer i Norge og har oppdragsgivere innen alle deler av norsk næringsliv, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor. Deloitte er en...

Deltidsstillinger


 

 

Advokatfirmaet Tørresby, Seegaard Dahlberg & Sandvand søker student til deltidsstilling

Advokatfirmaet Tørresby, Seegaard Dahlberg & Sandvand søker jusstudent til stilling som timebasert kontormedarbeider. Stillingen er et vikariat ut 2018 med mulighet for forlengelse. Omfang ca to dager i uken fra 0900-1500. Vi er et mindre advokatfirma med tre advokater som holder til sentralt i Sandvika. Vi arbeider hovedsakelig med foreldretvister, barnevern, økonomisk oppgjør etter...

Sommerjobb hos Ila fengsel og forvaltningsanstalt

Ila fengsel og forvaringsanstalt søker vikarer til arbeid som fengselsbetjent i perioden fra 18.06.18 til og med 19.08.18 Ila fengsel og forvaringsanstalt er hovedanstalt for mannlige forvaringsdomfelte i Norge. Forvaring er en tidsubestemt straff som skal ivareta samfunnets behov for sikkerhet mot ny alvorlig kriminalitet og samtidig gi den forvaringsdømte mulighet til å endre...

Skriveplass hos Harboe & Co

Skriveplass hos Harboe & Co     Advokatfirmaet Harboe & Co AS er et uavhengig advokatfirma med tyngdepunkt innen skatte- og avgiftsrett. Firmaet er ved flere anledninger rangert blant Norges fremste innenfor skatt. Foruten bedrifts- og personbeskatning, har selskapet spisskompetanse innen merverdiavgift, eiendomsskatt, petroleumsbeskatning og skatt ved generasjonsskifte. Vi yter direkte rådgivning til privatpersoner...

Studentmedarbeider i Datatilsynet

Studentmedarbeidere Datatilsynet søker etter to engasjerte studentmedarbeidere til vår juridiske veiledningstjeneste en til to faste dager i uken. Veiledningstjenesten gir råd og veiledning til virksomheter og privatpersoner om plikter og rettigheter på personvernområdet. Veiledningstjenesten er i dag bemannet med fem jurister og en student. En av våre studentmedarbeidere har avsluttet sitt studium, og vi...

Deltidsstilling/ Trainee i FCG

Deltidsstilling/trainee i FCG Norge AS Er du en engasjert student med genuin interesse for finans? Ønsker du å utforske mulighetene for karriere sammen med de skarpeste hodene innen risk og compliance? FCG søker to traineer som kan arbeide hos oss 1-2 ganger i uken, med mulighet for mer arbeid i perioder. Du er teamorientert...

Deltidsstilling/prosjekt hos Compilo

Vil du være med og utvikle offentlig sektor? Programvareselskapet Compilo er Norges største leverandør av kvalitetssystemer til offentlig sektor. Systemene sikrer at offentlig sektor er i samsvar med norsk lovgivning. Eksempelvis lovverk innenfor HMS, internkontroll, informasjonssikkerhet, oppvekst, helse mm. Compilo søker etter 2 studenter som vil arbeide med: Å konkretisere kravene som ligger i...

BCG: Fast stilling som Associate 2018

BCG: Fast stilling som Associate 2018 – Søknader vurderes løpende BCG Oslo opplever sterk vekst og er i tiden fremover på jakt etter nye kandidater til fulltidsstillinger. Vi ser etter ambisiøse jusstudenter på siste avdeling, med særdeles gode akademiske resultater og interesse for strategi og næringsliv. Vi søker motiverte medarbeidere med sterke analytiske egenskaper, god...

Faste utlysninger


 

 

4 skriveplasser hos CLP våren 2018

Skriver du masteroppgave våren 2018? Vil du skrive i et miljø med andre studenter, og være tilknyttet våre advokater? Nå har du mulighet til å bytte ut lesesalen med fast plass hos CLP! Vi tilbyr inntil 4 skriveplasser for studenter som skriver oppgaver innenfor selskapsrett, børs/finans, fast eiendom, retail, teknologi/media eller sivil tvisteløsning. Hos...

Skriveplass hos Kluge

Kluge tilbyr skriveplass og stipend på kr. 30 000,- til flinke studenter som skal skrive masteroppgave innenfor et relevant tema. Tildelingen skjer etter statuttene til Jon Vegard Lervågs Minnestipend. Kluge vil også bidra faglig ved å tilby en intern veileder, så langt det lar seg gjøre innenfor rammene av temaet for oppgaven og tilgjengelige ressurser....

Skriveplass Deloitte

Skal du skrive masteroppgave og ønsker skriveplass i et av Norges mest spennende Advokatfirma?   Deloitte er en av verdens største leverandører av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester. Vi er 1300 ansatte ved 20 kontorer i Norge og har oppdragsgivere innen alle deler av norsk næringsliv, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og...

Skriveplass i Arntzen de Besche

Skriveplass i Arntzen de Besche Hvert semester tilbyr vi skriveplass med stipend til dyktige og engasjerte jusstudenter som skriver en forretningsjuridisk masteroppgave. Som oppgaveskriver i Arntzen de Besche får du: Stipend Eget kontor med alle fasiliteter Tilknytning til den aktuelle faggruppen Mulighet for å legge frem oppgaven for faggruppen for innspill Stort bibliotek og...

Skriveplass hos Seland Orwall

  Skriveplass for master-studenter Advokatfirmaet Seland Orwall DA tilbyr master-studenter skriveplass våren 2017. Vi holder til i moderne lokaler sentralt beliggende i Vika. Skrivekandidaten vil være inkludert i et godt faglig miljø med hovedfokus på skatt og avgift. Vi ønsker derfor at kandidaten skriver sin oppgave innenfor skatte- og avgiftsretten.   Vi kan tilby kandidaten:...

Associates – Oslo, 5. årsstudenter

  Associates – Oslo We seek associates to expand our team in Oslo. To be considered, the successful candidates should have an excellent academic record and an interest in working with the oil and offshore industry handling a range of corporate/M&A, regulatory and dispute work. Our clients include Norwegian and foreign authorities, major corporations...

Jussbuss

Vil du jobbe i Jussbuss? Jussbuss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. Vi gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. Hos oss får du spesialisert deg på ett eller flere rettsområder, og du får gitt rettshjelp til de som trenger det aller mest. Vi gir deg ansvaret for egne klienter, og du får jobbet med advokater og det offentlige som...

JURK

Ønsker du bred juridisk erfaring? Søk jobb hos JURK! Om JURK JURK, Juridisk rådgivning for kvinner, er et studentdrevet rettshjelpstiltak. Vi yter gratis rettshjelp til kvinner med et udekket rettshjelpsbehov. Det gjør vi gjennom bistand i enkeltsaker, rettspolitisk arbeid og ved å gi rettighetsinformasjon. Det er til enhver tid 20 jusstudenter som arbeider som...

Sommerjobber, sommeropphold og summer school


 

 

Sommervikar hos Namsfogden i Oslo

Namsfogden i Oslo er en del av Oslo Politidistrikt og har 116 ansatte. Det arbeider i dag over 70 jurister hos Namsfogden i Oslo. Kontoret har ansvar for sikring og realisasjon av pengekrav, saker etter gjeldsordningsloven, sekretariatsfunksjonen for forliksrådet og forkynning i sivile saker. Namsfogden i Oslo er et kompetansesenter innen disse fagområdene.  ...

 

Vil din bedrift annonsere på Jussjobb?

Send en mail til jussjobb@forensis.no om du ønsker å annonsere hos oss.
Tjenesten er gratis. Vi tar kun imot stillinger og annonser som er direkte rettet mot jusstudenter.
Foreløpig sikter vi oss mot studentene i Oslo.

Jussjobb er en karriere- og jobbportal skapt og drevet av Congregatio Forensis.
Den ansvarlige undergruppen hos oss er Consilium.