Eksamenshjelp for 1. studieår – CF Student

4En måned før eksamen lanserer Congregatio Forensis en ny plattform for læring gjennom appen «CF Student». Denne våren er det 1. studieår som får gleden av å kunne analysere sine lovtekster på en ny måte.

 

Formålet med appen er å hjelpe studenter til å lese tettere til lovsamlingen. Arbeidet med lovene er på størrelse med flere masteroppgaver, og inneholder inngående forklaring av lovtekstene

Denne våren vil avtaleloven, bilansvarsloven, forbrukerkjøpsloven, granneloven, kjøpsloven, skadeserstatningsloven, hevdsloven og sameieloven, være tilgjengelige.

8Appen inneholder også en eksamensguide, med temaoversikt over tidligere eksamener for 1. studieår.

Mot høsten vil innholdet utvides med flere loven, artikkeldatabase og eksamensoversikt for alle studieår!

Husk at appen ikke kan erstatte pensum, men bør brukes som effektiv oppsummering/repetisjon av lovtekstene.

Appen er tilgjengelig for Andriod og iOS.

CF-student er fortsatt et pilotprosjekt. Appen vil trenge en innkjøringsfase, og vi imøteser deres tilbakemeldinger.