Søk mentorordningen i Bergen

Ønsker du å vite mer om hvordan det er å jobbe innenfor foretningjus, eller kanskje som professor? Ønsker du råd og veiledning fra dyktige og erfarne jurister?

Da oppfordres DU til å søke Mentorordningen 2017/2018. Du vil få en mentor som vil kunne bistå med råd og veiledning i overgangen fra studenttilværelsen og inn i arbeidslivet.

Søknadsperioden er fra 3. april – 23. april.

Søknadsprosessen har nå åpnet, og søknad og CV sendes til mentorordningen.bergen@forensis.no, og aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju når søknadsprosessen er avsluttet.

Det er ingen karakterkrav, og karakterutskrift er derfor ikke nødvendig.

Tips til søknaden:

Søknaden bør inneholde:
– Kort presentasjon av deg selv
– Få tydelig frem hva dine faglige interesser er, og hvorfor du søker.
– Hvilke forventninger du har til mentorordningen
– Få frem hvorfor du vil ha utbytte av mentorordningen.
– Hvorfor akkurat du skal bli valgt som mentee

Ut i fra en samlet vurdering av søknaden og intervjuet vil de kandidatene som blir tatt med i Mentorordningen 2017/2018 bli matchet med en mentor. Dette gjøres basert på dine faglige interesser og mål.

Søknadsfrist er søndag 23. April kl.23.59