CF Bergen

Om oss

CF Bergen arrangerer mentorordningen for studenter ved det juridiske fakultet, UiB.

Vi er en nyoppstartet studentforening ved Det juridiske fakultetet i Bergen. Som første undergruppe av CF Bergen har vi startet opp en mentorordning der jurister og advokater fra Bergen knyttes opp imot en motivert student. Ordningen vil blant annet gi studentene en mulighet til å få innblikk i hvordan aktørene i næringslivet arbeider i praksis.

Målet er å skape en relasjon som er gunstig for begge parter og på denne måten bidra til CFs visjon: å være et bindeledd mellom studenter og næringsliv.

Vi er i full gang med prosessen rundt å finne våre mentorer og vil i slutten av april begynne med å finne de rette studenter.

Hos oss er karakterterskelen lav, men motivasjonsterskelen høy!

Løpende informasjon legges ut på vår side på facebook, CF Bergen.

Kontakt oss!

Elise Tveiten

Leder
Mail: tveiten@forensis.no
Tlf.: + 47 46445309

 

Janicke Hoven

Nestleder
Mail: hoven@forensis.no
Tlf.: + 47 482 77 979

Juliana Holme

Økonomiansvarlig
Mail: holme@forensis.no
Tlf.: +47 414 55 088