Congregatio Forensis

Vi gir deg en praktisk og spennende studietid!

Lær mer om oss

Nytt semester – nye muligheter

Congregatio Forensis arrangerer en rekke arrangementer for studenter fra alle avdelinger. Bruk studietiden på noe mer enn bare lesesalen!
Hvordan kan du bli med?

Det beste av juridisk fakultet

For de beste arrangementene, medarbeiderne og samholdet. CF.

Symbol_Blue_Reg_2, stor

Congregatio Forensis består av tolv undergrupper,  som sammen med styret og administrasjonen står for foreningens samlede aktiviteter

Amicitas

Amicitias er gruppen for internasjonale studenter // Amicitias is our special group for international students.

Celebratio

Celebratio er foreningens festgruppe, og står for foreningens sosiale arrangementer både internt og eksternt.

 

Consilium

Consilium er foreningens gruppe for markedsføring av foreningen, både internt på jusen og overfor arbeidslivet.

Femme

Femme arrangerer foreningens kvinnelige mentorordning og andre tilknyttede arrangementer.

 

Juridica

Juridica er foreningens juridiske faggruppe som arrangerer forelesninger og gir ut innføringskompendiet.

Navigo

Navigo arrangerer hvert semester innholdsrike og faglige turer til spennende destinasjoner.

 

Pacta

Pacta er Congregatio Forenis’ studentmagasin, med fire årlige utgaver som inneholder aktuelle saker.

 

Pelago

Pelago er foreningens shippinggruppe, med foredrag, bedriftsbesøk og ekskursjoner.

 

Portal

Portal er foreningens gruppe for karriere og arbeidsliv. Gruppa arrangerer arbeidslivsdager, og tilbyr en unik kontakt opp mot næringslivet.

Praeceptor

Praeceptor gjennomfører foreningens mentorordning for menn, «Fokusgruppen».

 

Pretium

Pretium er gruppen for de med en interesse for børs, finans, økonomi og næringsliv.

 

Rhetorica

Rhetorica er foreningens retorikkgruppe, og tilbyr lavterskel prosedyretrening og dagsaktuelle debatter hvert semester.

12

Undergrupper

230

Medarbeidere

3600

Medlemmer

Øl med gutta tolkes feil

Kvinnelige advokater tjener mindre, og blir i liten grad partnere. De fleste styrer unna den lukrative forretningsjusen, og kvier seg for å invitere mannlige kunder på et glass. Tidligere leder i Femme, og nåværende styreleder, Karianne Kybo Nesland har blitt intervjuet i augustutgaven av Advokatbladet. Her forteller hun om hvorfor Mentorordningen, arrangert av Congregatio...

Karakterer i fritt fall

Studentene presterer studentene bedre enn før, mener forskningsdekan Alf Petter Høgberg. Likevel er karaktersnitt er lavere enn noen gang. Tekst: Alf Petter Høgberg, forskningsdekan jur.fak. UiO For en tid siden ble vitnemålene for våren 2014 gjennomgått og funnene var ganske overraskende: Ingen hadde et rent A-vitnemål (som etter gammel skala skulle tilsvare et snitt mellom 2.60...

Eksamenshjelp for 1. studieår – CF Student

En måned før eksamen lanserer Congregatio Forensis en ny plattform for læring gjennom appen «CF Student». Denne våren er det 1. studieår som får gleden av å kunne analysere sine lovtekster på en ny måte.   Formålet med appen er å hjelpe studenter til å lese tettere til lovsamlingen. Arbeidet med lovene er på...

Rettshjelpsdagene 2015

Tekst: Vjosa Maxhuni, JussBuss 22.–24. april arrangerer Juss-Buss Rettshjelpsdagene – tre dager med fokus på viktige rettslige og samfunnsrelaterte problemstillinger. Er rettssikkerheten kun for de få? Hva slags samfunnsansvar bør man ha og ta som jurist? Hvordan fungerer asylinstituttet i Norge og hvilket hensyn tar man til barn i asylsaker? Hva er egentlig så...
Ingen arrangementer i kalenderen.

Congregatio Forensis blir verdens første klimanøytrale forening!

Folk burde få leve det livet de ønsker, men hvorfor ikke redde planeten i samme slengen?

Chooose er et nytt og effektivt prosjekt som gir deg makten til å ta effektive grep mot global oppvarming.

Som en innovativ og fremoverrettet forening inngår nå Congregatio Forensis et samarbeid med Chooose for å slette alle våre medarbeideres karbonavtrykk på jorda – nemlig ved å kjøpe opp klimakvoter slik at de ikke kan brukes til utslipp!

“The students have again set the agenda, given the companies out there a recipe of how to be relevant, and created some real change for the world.”

Bli med i Congregatio Forensis

Medlemskap i Congregatio Forensis er åpent for alle studenter ved Det juridiske fakultet og studenter ved Treider Jus. Medlemskap er gratis og livsvarig.
Bli medlem